Ekološki otok pri Osnovni šoli Leskovec pri Krškem je v nedeljo pokal po šivih, saj so se na njem znašle velike količine odpadkov, ki sicer tja ne spadajo. To je okoliškim uporabnikom ekološkega otoka onemogočilo nemoteno odlaganje odpadkov in povzročilo nered.

Naj ob tem ponovno opozorimo, da so ekološki otoki namenjeni rednemu ločenemu zbiranju odpadkov iz gospodinjstev, ne pa tudi odlaganju velikih količin drugih vrst odpadkov.

Za posebne vrste odpadkov, kot so gradbeni in kosovni odpadki ter odpadna električna in elektronska oprema ter nevarni odpadki, imamo vzpostavljen ločen sistem zbiranja in vso potrebno infrastrukturo.

Večje količine vseh vrst odpadkov je mogoče odpeljati na Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, kjer odpadke sprejemajo vsak delovnik med 7. in 19. uro ter vsako soboto med 7. in 15. uro. Center je zaprt samo ob nedeljah in praznikih.

Vsako gospodinjstvo ima enkrat letno tudi možnost naročila brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov do količine 3 m3. Pri odvozu kosovnih odpadkov prevzemamo tudi odpadno električno in elektronsko opremo ter izrabljene avtomobilske pnevmatike.

Naročila za odvoz kosovnih odpadkov sprejemamo na telefonskih številkah 07 48 17 278 ali 07 48 17 276, med ponedeljkom in petkom, od 7. do 15. ure.