16. september je mednarodni dan zaščite ozonske plasti. Na ta dan so leta 1987 sprejeli Montrealski protokol o zmanjševanju in prenehanju uporabe ozonu nevarnih snovi. Protokol je pripomogel k učinkovitemu zmanjšanju izpuščanja ozonu škodljivih snovi v ozračje.


Ozonska plast predstavlja zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Prevelika doza UV sevanja slabi imunski sistem, škoduje očem in koži, saj pospeši njeno staranje ter povzroča opekline in celo kožnega raka. Zaščita ozonske plasti je zato nujna za ohranjanje življenja na Zemlji.


Na podlagi Montrealskega protokola smo v svetu uspeli v veliki meri omejiti ali celo zaustaviti izpuščanje večine snovi, ki so tanjšale ali razgrajevale ozonsko plast, kot so CFC plini in haloni. Ker imajo te snovi dolgo življenjsko dobo, lahko zanesljivo izboljšanje pričakujemo šele čez več desetletij.


Okoljevarstvenikom pa skrb povzroča dejstvo, da so kljub prepovedi rabe CFC plinov, na Kitajskem ponovno zaznali njihovo (nedovoljeno) rabo v industriji, kar je znak, da ozonska luknja ostaja globalno vprašanje, ki bo zaznamovalo tudi prihodnje generacije.


Mednarodni dan zaščite ozonske plasti je hkrati tudi prvi dan Evropskega tedna mobilnosti. Tudi prizadevanja za trajnostno mobilnost spodbujajo spremembe na področju kakovosti zraka in vključujejo tudi manjšo rabo osebnih avtomobilov ter posledično zmanjšanje količin izpusta toplogrednih plinov v ozračje.