Sobotni zeleni val svetovne čistilne akcije je zajel tudi krško občino in jo s pomočjo 420 prostovoljcev razbremenil 9200 kg smeti. Prostovoljci so čistili divja odlagališča ter odpadke v naravi, naseljih in ob cestah. Koordinacijo akcije je na območju občine Krško prevzela Gimnazija Krško, organizaciji sta se pridružili še Občina Krško in družba Kostak.

Veliko sodelujočih v prizadevanjih za čisto okolje

V akciji, ki je zajela 144 držav 13 milijonov ljudi, so v krški občini sodelovali: TD Senovo, TD in PGD Brestanica, Krajevna skupnost Krško, Mladinski center Krško, OŠ Jurij Dalmatin, Društvo potapljačev Vidra Krško, Lions klub Krško, Krajevna skupnost Veliki Podlog, družba Kostak, Zavod Svibna ter Vojašnica Jerneja Molana.

Levji delež vseh pridnih prostovoljnih rok, ki so napolnile kar 7 od 11 kontejnerjev, pa je prišel s Šolskega centra Krško - Sevnica, v okviru katere deluje tudi Gimnazija Krško, ki je že spomladi prevzela lokalno koordinacijo akcije za krško občino. Sodelovalo je 240 dijakov in dijakinj iz vseh treh šol, na lokacijah na Senovem, na Raki, Brestanici in Velikem Mraševem pa se jim je pridružilo tudi 20 dijakinj in dijakov iz novomeških srednjih šol.

Dijakinje in dijaki Srednje poklicne in strokovne šole so se lotili čiščenja divjih odlagališč Bori, Mrtvice (skupaj s skupino 15 dijakov Ekonomske šole Novo mesto), Anže, Gržeča vas in Pristava, odlagališče ob cesti Leskovec - Brezje pa so počistili člani Zavoda Svibna.

Na Senovem so čistili brežine Senovškega in Dovškega potoka, v Brestanici so se lotili Zasavske ceste, Dolenjega Leskovca in Razteza, na Raki so predvsem srednješolci iz Krškega in Novega mesta čistili območje Gmajne, v Krškem so pod vodstvom KS in v sodelovanju z MC Krško čistili tudi okolico Mladinskega centra, stadiona in tenis igrišča, v Velikem Mraševem pa so potapljači čistili Krko in njeno okolico. 

V Krškem med najbolj angažiranimi v državi

Krška občina je bila izbrana med dve najbolj angažirani občini v predpripravah na akcijo, zato so akcijo obiskali tudi predstavniki oglaševalske agencije FUTURA in na divjem odlagališču Bori sestavili besedo iz odpadkov, ki tvori končno sporočilo organizatorjev akcije v Sloveniji Ekologov brez meja.

Uspešno sodelovanje v lokalni skupnosti

Akcija v Krškem je bila že od začetka aktivnosti uspešna zaradi zglednega sodelovanja Občine Krško, družbe Kostak in Gimnazije Krško. Občina Krško je priskrbela dodatne vreče in rokavice, družba Kostak pa je poskrbela za odvoz kontejnerjev ter odpadkov, ki so jih prostovoljci zbrali po mestu Krško in v okolici Leskovca. Pri odvozu odpadkov z brežin reke Save med Krškim in Brestanico, kjer so čistili dijakinje, dijaki ter spremljevalni učitelji Srednje šole Sevnica, so pomagali tudi vojaki iz Vojašnice Jerneja Molana v Krškem. 

Največ lahko storimo sami

Stanje v Občini Krško glede črnih odlagališč se je v zadnjih petih letih močno izboljšalo. V akciji Očistimo Slovenijo 2012 je bilo zbranih 340 t odpadkov, v letošnji pa malo več kot 9 ton. Skupaj se bomo potrudili, da bi onesnaževalcem stopili na prste, največ pa seveda lahko storimo samo mi sami, že s tem, da odpadke vedno odlagamo samo tja, kamor spadajo. V občinah Krško in Kostanjevica na Krki je na voljo več kot 300 ekoloških otokov, zato ni nobene potrebe, da bi jih odlagali v naravo.