13. oktobra 2018 bomo obeležili prvi mednarodni dan e-odpadkov, ki bo po vsem svetu opozarjal na pravilno ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo. V svetu namreč recikliramo zgolj petino vseh električnih in elektronskih odpadkov, zato že ob nakupu razmislimo tudi o tem, kam s to opremo, ko je več ne bomo potrebovali.

Kaj je električna in elektronska oprema?

Med električne in elektronske odpadke spadajo številni aparati in naprave, ki jih najdemo v naših domovih – od hladilnikov in zamrzovalnih skrinj ter malih gospodinjskih aparatov do klimatskih naprav, televizorjev, računalnikov, zaslonov in telefonov. Med odpadno električno in elektronsko opremo spada tudi električno in elektronsko orodje, oprema za razsvetljavo, zapestne ure in budilke, električni aparati za nego telesa ter elektronske igrače in športna oprema z električnimi in elektronskimi sestavnimi deli.

Zakaj jo zbiramo ločeno?

Samo v letošnjem letu naj bi v svetu nastalo kar okoli 50 milijonov ton električnih in elektronskih odpadkov. Ti vsebujejo številne surovine, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti. Kljub temu pa v svetu recikliramo zgolj okoli 20 odstotkov vse odpadne električne in elektronske opreme. Da bi lahko reciklirali kar največji delež teh odpadkov, moramo z njimi ravnati na pravilen način.

 

Kam z odpadno električno in elektronsko opremo?

Odpadno električno in elektronsko opremo zbiramo in odlagamo ločeno od ostalih odpadkov:

  • prevzemajo jo trgovci ob nakupu nove opreme (hladilni, televizijski sprejemnik, pralni stroj …),
  • vse leto v delovnem času odpadno električno in elektronsko opremo sprejema Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad,
  • oddaja odpadne električne in elektronske opreme je možna tudi ob odvozu kosovnih odpadkov.