Komunala v prenovljenih prostorih

Po 12. novembru se bodo sodelavci iz Sektorja komunale preselili nazaj na staro lokacijo (na koncu osrednega parkirišča v Žlapovcu). Iz upravne stavbe se bo v prenovljene prostore komunale preselila tudi Pokopališko-pogrebna služba, Obračun komunalnih storitev ter Služba za izdajo projektnih pogojev in mnenj. Blagajna, na kateri lahko plačujete račune komunalnih storitev in ostale račune družbe Kostak, bo ostala v upravni stavbi. Enota za ravnanje z odpadki ostaja locirana na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad.


Informacije o ravnanju z odpadki

Tudi letos se bomo v družbi Kostak pridružili Evropskemu tednu zmanjševanja odpadkov, ki bo potekal od 17. do 25. novembra. Letošnja tema je zmanjševanje nevarnih odpadkov, zato bomo v mestu Krško postavili mobilno zbiralnico, kjer bomo prevzemali vse vrste nevarnih odpodkov. Točno lokacijo in datum zbiranja bomo naknadno objavili na naši spletni strani.

Vse vrste nevarnih odpadkov iz gospodinjstev lahko brezplačno oddate na Centru za ravnanje z odpadki v Spodnjem Starem Gradu, ki je od novembra do marca odprt:

  • od ponedeljka do petka: 7.00−18.00,
  • ob sobotah: 7.00−15.00,
  • ob nedeljah in praznikih je CRO zaprt.

Kako zaščitimo vodomer in instalacijo pred zmrzaljo?

  • z dovolj globokim vodomernim jaškom z izoliranim pokrovom;
  • z dodatno toplotno zaščito nad vodomerom;
  • ob pojavu zmrzali zagotovimo kroženje vode po instalaciji.

Če pride do kakršnihkoli poškodb na vodomeru, nas obvestite na 07 48 225. Skladno z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo sme poškodovani vodomer zamenjati le upravljalec javnega vodovoda. Stroške zamenjave plača uporabnik.