Od 17. do 25. novembra poteka Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki je letos namenjen nevarnim odpadkom. V njih je koncentracija nevarnih snovi takšna, da lahko škoduje okolju, ob nepravilni rabi pa tudi našemu zdravju. Opremljeni so s simboli za nevarne snovi, ki sporočajo, da so te snovi eksplozivne, strupene ali nevarne. Vsak izmed nas lahko poskrbi, da uporabljamo čim manj teh snovi, kemična sredstva v čim večji meri nadomestimo z naravnimi ter poskrbimo za pravilno odlaganje nevarnih odpadkov.

Tukaj je nekaj napotkov, kako v gospodinjstvu in službi ustvariti čim manj teh odpadkov.

  • Za čiščenje uporabljajte naravna čistila, ki precej manj obremenjujejo okolje.
  • Uporabljajte energijsko učinkovite sijalke in baterije, ki jih je mogoče polniti.
  • Pokvarjeno elektronsko opremo poskusite najprej popraviti, preden kupite novo.
  • Pri vrtnarjenju se izogibajte uporabi pesticidov in vrta ne zalivajte z onesnaženo, odpadno vodo.
  • Kupujte izdelke, označene s priznanim znakom za okolje.

Več nasvetov si lahko preberete v priročniku, ki je nastal v sodelovanju Zbornice komunalnega gospodarstva in Ministrstva za okolje in prostor: RAZBREMENIMO OKOLJE STRUPENIH SNOVI.

Pomembno je, da nevarnih odpadkov nikoli ne odlagate med ostale odpadke, ampak jih prinesete v zbirni center, jih oddate v okviru organizirane zbiralne akcije, manjšo odpadno električno in elektronsko opremo pa lahko predate tudi na nekaterih ekoloških otokih, na katerih se nahajajo posebni zbiralniki.

V sredo, 21. novembra lahko nevarne odpadke prinesete v mobilno zbiralnico, ki bo med 10. in 17. uro postavljena pred Qlandijo v Krškem.

Cilj letošnjega Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov je zmanjšati količino nevarnih odpadkov, preprečiti njihovo nastajanje in spodbujati pravilno ravnanje z njimi.