V ponedeljek, 26. 11. 2018, se bo začela prva faza rekonstrukcijskih del na Cankarjevi ulici v Krškem. Faznost gradbenih in ostalih del ter delne in popolne zapore posameznih odsekov se bo izvajala skladno in na način kot je bilo javno predstavljeno stanovalcem na tem območju 23. 10. 2018 v sklopu celotne predstavitve projekta na sedežu Občine Krško.

Prva faza bo potekala v spodnjem delu ulice, in sicer od 26. novembra 2018 do konca januarja 2019. V sklopu projekta rekonstrukcije bo celovito urejena nova komunalna infrastruktura (vodovod, meteorna in fekalna kanalizacija), javna razsvetljava ter širokopasovne povezave. Več informacij o poteku posameznih faz se nahaja v spodnji sliki.

 

Možne so tudi spremembe predvidenega časovnega napredovanja oziroma dokončanja izgradnje posameznih odsekov – odvisnost od vremenskih razmer in ostalih nepredvidenih okoliščin med samo gradnjo.

Prosimo za razumevanje, strpnost in upoštevanje spremenjenega prometnega režima v času izvajanja gradbenih del.