Urnik odvoza odpadkov za leto 2019

Priložen vam je Urnik odvoza odpadkov za leto 2019. Na določenih območjih je prišlo do manjših sprememb. V urniku so na enostaven način označeni dnevi odvoza posamezne vrste odpadkov. V primeru, da prejemate račun za več odjemnih mest, je v specifikaciji računa za vsako odjemno mesto v modrem polju na desni strani označena številka urnika. Svetujemo vam, da urnik shranite na vidno mesto, kjer vam bodo podatki o terminih odvozov in druge pomembne informacije vedno na voljo. V primeru, da urnik izgubite, lahko za informacije o odvozih pokličete na 07 48 17 278 in 07 48 17 276.


Komunalne službe na skupni lokaciji

Službe za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, obračun komunalnih storitev, izdajo projektnih pogojev in mnenj za komunalne dejavnosti ter pokopališko–pogrebno dejavnost delujejo na lokaciji Leskovška cesta 2 a, na koncu osrednjega parkirišča v Žlapovcu. Za vsa vprašanja glede komunalnih storitev in izstavljenih računov nas obiščite v novi stavbi komunale oziroma nas pokličite na 07 48 17 249 in 07 48 17 221.

V upravni stavbi pa lahko še vedno brez provizije plačujete Kostakove račune. V ponedeljek, 31. 12. 2018, bo možno plačilo računov do 12. ure.


Zimska služba

Družba Kostak izvaja zimsko vzdrževanje na področju občin Krško in Kostanjevica na Krki. Kontakti služb zimskega vzdrževanja:

1. območje: KS Brestanica, KS Rožno-Presladol, KS Koprivnica: KOSTAK GIP, d.o.o., 041 364 312 / KS Senovo: POŽUN, d.o.o., 041 739 485
2. območje: KS Krško – levi breg, KS Zdole, KS Dolenja vas, KS Sp. Stari Grad-Sp. Libna: KOSTAK, d.d., 041 671 484
3. območje: KS Krško – desni breg, KS Senuše, KS Raka, KS Veliki Podlog, KS Krško polje, KS Veliki Trn, KS Leskovec pri Krškem, KS Gora: ŽARN, d.o.o., 041 628 750
4. območje: KS Podbočje: CGP, d.d., 051 355 174 

Na območju Kostanjevice na Krki je dežurni telefon za celotno občino 041 671 484.


Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

Zaradi nizkih temperatur je zmrzal pogosti krivec za poškodbe na vodomeru, zato jih primerno zaščitite. Če pride do kakršnihkoli poškodb na vodomeru, nas obvestite na 07 48 17 225. Več si preberite na www.kostak.si


Odvoz v prazničnih dneh

V tednu med 24. in 28. decembrom 2018 bo pri odvozu komunalnih odpadkov zaradi praznikov prišlo do prilagojenega programa odvoza. Ker v torek, 25. 12. 2018, na božični dan, odpadkov ne bomo odvažali, bo prišlo do enodnevnega zamika. V petek, 30. 12. 2018, bomo izvajali četrtkov in petkov odvoz.