PROJEKT VARUJ VODO
Svetovanje s področja ravnanja z odpadnimi vodami na območju razpršene gradnje tudi v občinah Krško in Kostanjevica na Krki

Posavske občine sodelujejo v projektu »Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov – VARUJ VODO«. Namen projekta je izboljšati čiščenje odpadnih voda s ciljem ohranjanja vodnih virov in okolja. V okviru projekta je organizirano brezplačno svetovanje občanom o učinkovitem ravnanju s komunalnimi odpadnimi vodami (na primer: vgradnja male komunalne čistilne naprave, nadgradnja obstoječe greznice) na območjih razpršene gradnje, kjer lokalna skupnost ni obvezana zgraditi javni kanalizacijski sistem.

Za občane bo svetovalec na voljo na Kostaku, v stavbi komunale, za občane Kostanjevice na Krki pa enkrat mesečno tudi v prostorih Občine Kostanjevica na Krki. Delovni čas svetovalne pisarne je objavljen na tej povezavi in spletnih straneh občin, za informacije pa svetovalca pokličete na 07 48 17 233 ali kontaktirajte na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..


Pravilno odlaganje bioloških odpadkov in navodila za hišno kompostiranje

Bioloških odpadkov iz gospodinjstva in zelenega vrtnega odpada ni dovoljeno mešati z ostalimi komunalnimi odpadki. Lahko jih kompostirate doma ali odlagate v posode za biorazgradljive odpadke, ki jih odvažamo v skladu z urnikom odvoza.

Kompostiramo lahko zeleni vrtni odpad (odpadno vejevje, trava rože, gnilo sadje ipd.) in kuhinjske odpadke (zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, kavna usedlina, kuhani ostanki hrane ipd.). Odpadki, ki niso primerni za kompostiranje, so vsi odpadki, ki se v okolju ne razgradijo, poslabšajo kakovost komposta in vsebujejo nevarne snovi (plastika, steklo, maščobe, kosti, žagovina, iztrebki ipd.), zato jih ne odlagajte na kompostnik.

Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu izberemo polsenčen ali senčen prostor, zavarovan pred vetrom in lahko dostopen. Ima naj neposreden stik s tlemi in naj bo z vseh strani primerno prezračen. Postavi se ga tako, da ne povzroča motenj (npr. smrad) na sosednjih zemljiščih. Ta osnovna pravila so primerna za vse običajne sisteme, ne glede na to ali so iz lesa, žičnati ali pa plastični hišni kompostniki.


Namesto na Prešernov praznik bo odvoz odpadkov dan prej

Vsi odvozi komunalnih odpadkov, ki bi morali biti izvedeni v petek, 8. 2. 2019, bodo zaradi kulturnega praznika realiziran dan prej, tj. v četrtek, 7. 2. 2019.


Priloga k položnici: Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode za leto 2019 in Kakovost pitne vode v letu 2018 (s klikom na spodnjo sliko se odpre dokument)