Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode za leto 2019 je objavljen tukaj.