V pomladni akciji zbiranja nevarnih odpadkov in elektronske odpadne opreme  iz gospodinjstev v občinah Krško in Kostanjevica na Krki je bilo zbranih kar 13 ton odpadkov.

Družba Kostak je v sodelovanju z družbo ZEOS prejšnji vikend po krajevnih skupnostih občin Krško in Kostanjevice na Krki izvedla pomladno akcijo zbiranja nevarnih odpadkov in električne ter elektronske opreme iz gospodinjstev. Skupaj je bilo zbranih 10 ton nevarnih odpadkov in 3 tone odpadne elektronske opreme.  V primerjavi s preteklimi akcijami je bila zbrana količina nevarnih odpadkov v tokratni akciji najvišja. 

Pravilno odlaganje nevarnih odpadkov je ključnega pomena za čistejše okolje, zato se družba Kostak vsem sodelujočim zahvaljuje za tako dober odziv. 

Naslednja akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev bo predvidoma septembra. Sicer pa lahko občani občine Krško in Kostanjevice na Krki nevarne odpadke iz gospodinjstev oddajo v Centru za ravnanje z odpadki  Spodnji Stari Grad.