V okviru akcije smo v družbi Kostak očistili okolico vodnih virov na Bregah, Drnovem, Rorah, pri Jami v Kostanjevici na Krki ter vodohranov in drugih objektov za oskrbo s pitno vodo.

Uredili smo ekološke otoke na Vidmu, v starem Krškem, Leskovcu pri Krškem, Brestanici in Senovem, saj se kljub številnim opozorilom še vedno pogosto dogaja, da nekateri namesto v posode na ekoloških otokih, odlagajo odpadke tudi zraven posod. Na ekoloških otokih pa se znajdejo tudi kosovni odpadki, ki tja ne sodijo. Enkrat letno jih gospodinjstvom brezplačno odpeljemo (3 m3), skozi vse leto pa jih sprejemamo v Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad.

Očistili pa smo tudi okolico pokopališča v Krškem.