Ustrezna ureditev interne vodovodne inštalacije

Pri menjavi vodomerov opažamo, da nekatera odjemna mesta nimajo ustrezno urejenih internih vodovodnih inštalacij. V sklopu zamenjave vodomera se vgradi nepovratni ventil, da se javni vodovod zavaruje proti povratnemu toku vode in se izključi možnost vplivov okolice ter vode iz internih vodovodnih omrežij na javni vodovod.

Pri pripravi tople vode v gospodinjstvih lahko pride do višjih tlakov v internem omrežju, zato morate skladno s predpisi in navodili proizvajalca opreme pri izdelavi interne inštalacije v objektu in vgradnji bojlerja predvideti tehnično rešitev in vgraditi opremo, ki bo kompenzirala višje tlake v internem omrežju (varnostni ventil, ekspanzijsko posodo in po potrebi tudi regulator tlaka).


Vzdrževanje hišnih vodovodnih inštalacij vpliva na kakovost pitne vode

Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med priključkom na javni vodovod in mestom uporabe pitne vode (pipe). Potrebno ga je redno in pravilno vzdrževati, zato strokovne službe Nacionalnega inštituta za javno zdravje priporočajo:

  • voda naj na vsaki pipi pred prvo uporabo tega dne teče vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debeline svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali,
  • vsaj enkrat v 14 dneh je priporočljivo na vseh pipah odstraniti in očistiti mrežice ali druge nastavke,
  • na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, naj se izvaja tedensko izpiranje. Več na www.kostak.si.


V zbiralni akciji zbrali rekordnih 13 ton nevarnih odpadkov in elektronske opreme

V maju smo uspešno zaključili akcijo zbiranja nevarnih odpadkov in odpadne električne ter elektronske opreme (OEEO). Zbrali smo kar 10 ton nevarnih odpadkov in 3 tone OEEO, skupaj rekordnih 13 ton.

Vsem, ki ste sodelovali v akciji, se zahvaljujemo, saj ste se izkazali z odgovornim odnosom do okolja. Akcija bo ponovno organizirana v septembru.


Obvestilo glede odvoza odpadkov na praznicni dan

Obveščamo vas, da v torek, 25. 6. 2019, ne bomo zbirali komunalnih odpadkov. Vsi odvozi komunalnih odpadkov se bodo zamaknili za en dan, razen v petek, 28. 6. 2019, ko bomo zbirali četrtkov in petkov teren.