Skrb za varovanje okolja tudi na pokopališčih

Na vseh pokopališčih je uveden sistem ločenega zbiranja odpadkov, ki pomembno pripomore k varovanju okolja. Nameščene so posode z ustreznimi oznakami:

  • z rumenim pokrovom za zbiranje sveč
  • rjave posode za zbiranje bioloških odpadkov: cvetje, trajnice, grmovnice, odvečna zemlja ipd.
  • z modrim ali rumenim pokrovom za zbiranje embalaže: plastični cvetlični lončki, embalažni material ipd.
  • sive posode so izključno namenjene odlaganju odpadkov iz pokopališč (trakovi z napisi, umetne rože, krpe, gobe ikeban, glinene posode ipd.).

Na pokopališčih ni dovoljeno odlagati odpadkov iz gospodinjstev. Odvoz večjih kosov nagrobne opreme, nagrobnih spomenikov in robnikov je potrebno naročiti na 07 48 17 276 ali odpeljati na Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad.


24-urna dežurna pogrebna služba

Skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti je občinski svet Občine Krško 20. 9. 2018 določil način zagotavljanja 24-urne dežurne pogrebne službe. Ta obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe. Za območje občine Krško izvaja 24-urno dežurno službo družba Kostak skladno z Odlokom o pokopališkem redu.


Urejanje in vzdrževanje pokopališč

Upravljavec pokopališča skrbi za urejanje in vzdrževanje skupnih površin na pokopališčih, najemniki grobnih mest pa so odgovorni za vzdrževanje grobov. Grobni prostori morajo biti primerno urejeni, grmovnice in drevesa pa ne smejo segati na sosednje grobove.


Nov poslovilni objekt na pokopališču Krško

V okviru občinskega praznika je bil 6. junija na pokopališču v Krškem predan v uporabo nov poslovilni objekt z vhodnim portalom, prostorom za raztros in 62 novimi parkirišči. Naložbo v skupni vrednosti 1,5 milijona evrov je v celoti financirala Občina Krško.


Za dela na pokopališču je potrebno pridobiti soglasje

Najemnik grobnega prostora mora za postavitev, popravilo, odstranitev spomenika ali drugih nagrobnih obeležij pridobiti pisno soglasje upravljalca pokopališča. Za ta namen mora izpolniti Vlogo za izdajo soglasja, dostopno na www.kostak.si, stroški izdaje soglasja se zaračunajo po veljavnem ceniku. K vlogi je potrebno priložiti skico z dimenzijami in opisom del ureditve groba. Za morebitne kršitve in nepravilnosti je pristojen medobčinski inšpektorat.

Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti termin izvedbe del. Priglasitev del se posreduje na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali sporoči na 07 48 17 304.


Informacije o pokopališko-pogrebni dejavnosti

  • za informacije glede pokopališko-pogrebne dejavnosti se obrnete na Samantho Zobec, 07 48 17 304, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • račun za najem grobnega prostora lahko plačate na sedežu družbe Kostak vsak delovni dan od 7. do 15. ure