Ljubljana, 1. julija - Družba Kostak je na razpisu Mestne občine Ljubljana izbrani izvajalec del prenove Parmove ulice v Ljubljani. V okviru projekta bo obnovljena komunalna infrastruktura pod cesto, cestišče in kolesarska steza. Projekt bo potekal v več etapah in predvidoma eno leto. Najprej se danes za ves promet zapira del od Drenikove ulice do ulice Bežigrad. Ta odsek Parmove ulice bo predvidoma zaprt do konca septembra. Prenova se bo nato nadaljevala na delu od ulice Bežigrad do Kurilniške ulice.

Vrednost del je nekaj manj kot 3,6 milijona evrov brez DDV, od tega bo večino prispevala občina, skoraj 380.000 evrov je sofinanciranja (85 odstotkov iz kohezijskih sredstev in 15 odstotkov iz državnega proračuna), predvideni prispevek Energetike Ljubljana je 308.000 evrov, predvideni delež družbe VO-KA Snaga pa 365.000 evrov.