Izpiranje hišnega vodovodnega omrežja

Izpiranje hišnega vodovodnega omrežja V poletnem času, še posebej po daljši odsotnosti z doma, je priporočljivo, da vodo na kuhinjskih pipah oziroma pipah, kjer vodo uživamo, pred prvo uporabo iztočimo. Žal je to v nasprotju z varčevanjem z vodo, vendar je skrb za zdravje pomembnejša. Pri višjih temperaturah in v vodi, ki dlje časa stoji, se namreč mikroorganizmi hitreje razvijajo. Vodo od izpiranja lahko uporabite za zalivanje ali čiščenje.

  • V poletnem času je temperatura vode v hišnem omrežju za nekaj stopinj višja kot v hladnejšem obdobju leta. Pred prvo jutranjo uporabo ali v delu dneva po daljši prekinitvi (vsako jutro) priporočamo, da vodo spiramo toliko časa, da se njena tempera tura ustali (nekaj minut).
  • Po daljši odsotnosti (dopustu) je priporočljivo interno vodovodno napeljavo dobro sprati. Strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje priporočajo, da odstranimo nastavke na pipah in vodo spiramo s turbulentnim tokom vsaj 15 minut. Preverimo stanje mrežic, jih očistimo ali zamenjamo.

Več si lahko preberete na spletni strani www.kostak.si.


Obvestilo glede odvoza odpadkov na praznični dan

Obveščamo vas, da v četrtek, 15. 8. 2019, zaradi praznika ne bomo zbirali komunalnih odpadkov. Odvoz bomo izvajali v petek.

Kdaj in zakaj je potrebno ukiniti greznico?

Lastniki obstoječih objektov na območju že zgrajene kanalizacije in objektov, ki se na novo priključujejo na javno kanalizacijo (z greznico), morate ukiniti obstoječo greznico. Ob prevezavi hišnega priključka je potrebno povezati cev hišnega priključka preko revizijskega jaška na javno kanalizacijo.

Po priključitvi na javno kanalizacijo izpraznite greznico, lahko jo porušite ali pa uporabljate za zbiralnik padavinskih voda. Če greznice ne ukinete, ta deluje kot zadrževalnik gostejših in trdnih odpadnih snovi. Naročilo praznjenja gošče predstavlja dodaten strošek za uporabnika, ki v sklopu mesečnega računa že plačuje storitev odvajanja in čiščenje odpadnih voda.

V primeru, da potrebujete nasvet glede ukinitve greznice,nas pokličite na 07 48 17 228.