Vsak letno odvrže povprečno 10,5 litrov jedilnega olja

Vsak prebivalec Slovenije povprečno odvrže 10,5 litrov odpadnega olja na leto in z nepravilnim ločevanjem lahko tako s tem onesnaži 10 milijonov litrov vode. Odpadno jedilno olje lahko ob primernem skladiščenju, oddajanju in predelavi postane obnovljiv vir energije. V skrbi za trajnostno rešitev problematike jedilnega olja smo se v sklopu projekta »Olje nekoliko drugače« združili Komunala Sevnica, kot vodilni partner projekta, Kostak, Komunala Brežice, Komunala Radeče, Občina Sevnica, Društvo U3 in družba Kostak.

Na novinarski konferenci, ki je v torek, 27. avgusta potekala v Sevnici, so bile predstavljene aktivnosti, izvedene v sklopu projekta. Po Posavju je postavljenih 35 novih uličnih zbiralnikov za odpadno jedilno olje, učenkam in učencem posavskih osnovnih osnovnih šol so bile razdeljene manjše zbirne posodice za zbiranje ter shranjevanje odpadnega jedilnega olja v gospodinjstvih. Komunale smo pripravile tudi številne aktivnosti osvečanja prebivalcev občin o pomenu pravilnega ravnanja z odpadnim jedilnim oljem.  

Posodice za zbiranje odpadnega rastlinskega jedilnega olja v gospodinjstvih

2,2-litrske posodice za zbiranje odpadnega rastlinskega olja v gospodinjstvih je mogoče brezplačno dobiti na sedežih posavskih komunalnih podjetij. V družbi Kostak so na voljo v sprejemni pisarni upravne zgradbe na sedežu družbe.

Lokacije zabojnikov so bile skrbno izbrane

Jadranka Novoselc, direktorica Komunale Brežice, je poudarila, da so bile lokacije skrbno izbrane in dostopne uporabnikom. "V sklopu projekta se je pripravila študija, v kateri so opredeljeni posamezni cilji, prikazane so teoretične in praktične rešitve s področja odpadnega jedilnega olja," pa je dodal Jože Leskovar, direktor Sektorja komunale v družbi Kostak, d. d.

O odpadnem olju v preteklosti ni bilo veliko povedanega

"O odpadnem jedilnem olju v preteklosti ni bilo veliko povedanega. S tem projektom smo naredili že veliko aktivnosti z Društvom U3, s šolami in nenazadnje tudi z zloženkami za uporabnike na našem zbirnem centru," pa je povedal Mitja Udovč, direktor Komunale Sevnica. V sklopu projekta je tudi postavitev filtrirne postaje na Zbirnem centru Sevnica, katere namen bo predelava zbranega odpadnega jedilnega olja v alternativno gorivo.