Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

Med 3. in 5. oktobrom bo iz vseh krajevnih skupnostih občin Krško in Kostanjevica na Krki organiziran brezplačen prevzem nevarnih odpadkov, v katerem bomo zbirali škropiva (pesticide, insekticide, fitofarmacevtske pripravke), zdravila (mazila, posipe, tablete, sirupe), čistila in kozmetiko (pršila, ličila), ostanke lakov, barv, lepil, topil, odpadna olja (ostanke motornih in jedilnih olj ter maščob), baterije in akumulatorje.

V prilogi k avgustovski položnici predstavimo zbiranje odpadnega jedilnega olja z lokacijam zbiralnih posod in navodila glede prevzemanja kosovnih, gradbenih in komunalnih odpadkov.