Občina Krško je v četrtek, 19. septembra, uradno namenu predala obnovljeno Cankarjevo ulico. V sklopu rekonstrukcije 339 m dolge ulice, ki jo je izvajala družba Kostak, so bili urejeni vsi komunalni vodi (meteorna, fekalna kanalizacija, širokopasovne povezave, vodovod), ureditev odvodnjavanja ter ureditev pločnikov. Dela so potekala od novembra 2018 do julija 2019.

Skupna vrednost naložbe je znašala 644.000 evrov, Občina Krško pa je iz evropskega kohezijskega sklada pridobila 94.000 evrov. Družba Rudar je hkrati izvedla tudi zamenjavo toplovoda. Ob ulici je postavljenih več klopi pa tudi informacijska tabla s podatki, koliko metrov in časa potrebuje pešec za hojo do šole, železniške, avtobusne postaje ter tržnice.

Obnovljeno ulico je namenu predal župan Občine Krško mag. Miran Stanko, navzoče pa je v imenu Krajevne skupnosti Mesta Krško pozdravila tudi mag. Nataša Šerbec. Spremljajoči program so ob otvoritvi izvedli v družbi svojih vzgojiteljic predšolski otroci Vrtca Krško, enote Kekec. Z obnovo ulice se je bistveno izboljšala prometna varnost, predvsem za pešce.