Sporočanje stanja vodomerov – plačilo storitev po dejanski porabi

V kolikor želite obračun storitev za pitno vodo in nanjo navezujoče storitve po dejanski porabi, nam do 25. v mesecu sporočite stanje vodomera na 07 48 17 249 oziroma 07 48 17 221. Stanje lahko sporočate tudi preko spletnega portala www.komunala.info. Sicer smo kot izvajalec javne službe dolžni popis stanja vodomerov izvesti enkrat letno.

Svetujemo vam, da sami občasno preverite vodomer, da ne bi prihajalo do nekontroliranih iztokov vode. Pregled še posebej priporočamo lastnikom vikendov oziroma objektov, ki so v občasni uporabi. Pred začetkom zime poskrbite za primerno zaščito vodomera pred zmrzaljo.


Obveznost uporabnikov, ki uveljavljate oprostitev plačila okoljske dajatve in izvedbe storitve prevzema in ravnanja z blatom iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN)

Oprostitve pri plačilu lahko uveljavljate na osnovi posredovane pisne vloge družbi Kostak in ob izpolnjevanju pogojev oprostitve (navedeni na vlogi), in sicer za

  • za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za odpadne vode, nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti in
  • za izvedbo storitve prevzema in ravnanja z blatom iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.

Vlogi sta dostopni na spletni strani www.kostak.si. Upravičenci ste jo dolžni obnavljati vsaka 3 leta (npr., če ste prvo vlogo oddali oktobra 2016, je potrebno vlogo ponovno obnoviti v oktobru 2019).

Izpolnite jih lahko na sedežu družbe Kostak (na Leskovški cesti 2 a v Krškem) ali pa jo pošljite po pošti oziroma posredujete ne elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. V primeru, da vloge ne obnovite pravočasno, do oprostitve niste upravičeni.


Odpadke ločujemo tudi na pokopališčih

Približuje se dan spomina na mrtve in s tem povečan obisk pokopališč. Vse, ki urejate grobne prostore ali prinesete svečo v spomin na svoje bližnje, prosimo, da tudi na pokopališčih spoštujete pravila ločevanja odpadkov.

Sveče odlagamo v za to posebej označene posode, zemljo in rastlinje odlagamo v rjave posode za biološke odpadke, embalažo odlagamo v posode z modrim ali rumenim pokrovom, ostale odpadke pa v sive posode za mešane komunalne odpadke.

Hkrati naj ponovno opozorimo, da so ekološki otoki na pokopališčih namenjeni odpadkom, ki nastajajo na pokopališčih in ne gospodinjskim odpadkom.


1. november - sprememba urnika odvoza odpadkov

V četrtek, na dan reformacije, 31. 10. 2019, bomo odpadke odvažali po ustaljenem urniku. Na ta dan bomo odpeljali tudi odpadke, ki bi jih sicer odpeljali v petek, 1. novembra.