Predstavitev dejavnosti Kostaka na Reki

Direktor Sektorja komunale Jože Leskovar in vodja Vodovoda in kanalizacije v družbi Kostak Špela Arh Marinčič sta se 11. in 12. 10. 2019 udeležila 5. mednarodne konference Društva vodna agencija. Rdeča nit prvega dne konference, ki je potekala na Hrvaškem, je bilo povezovanje in sodelovanje različnih deležnikov na področju upravljanja z vodami.


Izvir Zvir v Reki

Prvi postanek je bil na Reki, v črpališču pitne vode Zvir, kjer smo prisluhnili predavanjem predstavnikov KD Vodovod in kanalizacija Reka d. o. o., KD Vodovod in kanalizacija Karlovac d. o. o., JKP Vodovod in kanalizacija Novi Sad, Vodovod Segedin iz Madžarske, iz družbe Kostak, d. d., IAWD iz Avstrije in Lafarga Holcim d. o. o. iz Hrvaška. Osrednja tema predavanj je bila Upravljanje z vodo – projekti, problemi in rešitve. Sledil je terenski ogled vodnega črpališča Zvir.


Čistilna naprava v Karlovcu


Predstavitev Aquatike – sladkovodnega akvarija v Karlovcu

Drugi postanek je bil v Karlovcu, kjer smo si ogledali Aquatik – sladkovodni akvarij Karlovac in centralno čistilno napravo Karlovac. Osrednja tema predavanj je bila ogrožanje kakovosti pitne vode, recikliranje odpadne vode in njena ponovna uporaba. Svoje izkušnje so nam predstavili predstavniki Univerze Ben Gurion iz Izraela, Arhus centra Novi Sad, NGO World & Danube iz Srbije in predstavnik družbe G2O d. o. o. iz Slovenije. Nekoliko drugačen pogled na vodo nam je s predstavitvijo na temo »Presenetljive lastnosti vode« podal predstavnik iz Češke Republike.


Prikaz plakata na temo VODA

Drugi dan je bil namenjen mreženju prisotnih, sledile pa so predstavitve izvajanja projekta Vodni agent po osnovnih šolah. Predstavljen je bil primer dobre prakse iz Avstrije, kjer je na določenih šolah pitna voda iz pipe edina pijača, ki jo uživajo učenci in zaposleni ter pozitivni učinki. Dr. Mitja Bricelj iz Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije je predstavil sodelovanje mladih v mednarodnem porečju Save.