Brezplačno svetovanje o izbiri in vzdrževanju malih komunalnih čistilnih naprav

V okviru projekta VARUJVODO prebivalcem s podeželskih območij Posavja nudimo brezplačne informacije o izbiri in vzdrževanju malih komunalnih čistilnih naprav. Projekt VARUJVODO sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Več na www.varujvodo.si. Dodatne informacije o delovanju svetovalne pisarne so na voljo na 07 48 17 233.

Ravnanje z azbestnimi ploščami

Azbest je bil v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja najbolj pogost material za pokrivanje streh. Azbestne plošče sodijo med gradbene odpadke, ki zahtevajo posebno obdelavo in zanje je v celoti odgovoren povzročitelj. Cena za prevzem azbestnih odpadkov na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad in prevoz do odlagališča Cerod znaša 181,22 EUR/tono z DDV.

Imetnik azbestnih odpadkov lahko za namen sanacije azbestne kritine, cevi in oblog, ki vsebujejo azbestna vlakna, pridobi kredit Ekosklada. Več o tem si lahko preberete na www.ekoskladi.si.

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV 2019

V Evropski uniji se količina nastalih odpadkov povečuje, kar je v veliki meri posledica današnje množične potrošnje, kjer velja pravilo kupi – uporabi – zavrzi. Po zadnji raziskavi Eurostata je v letu 2017 v Evropski uniji v povprečju nastalo 487 kg odpadkov na osebo, v Sloveniji zgolj 10 kg manj, številka pa se rahlo povečuje že od leta 2013 dalje. Jasno je, da je potrebno ukrepati.

Evropska unija si z različnimi ukrepi že vrsto let prizadeva spodbujati preprečevanje nastajanja odpadkov. Ena najbolj odmevnih in najuglednejših akcij na tem področju je Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO), v kateri je v preteklih letih sodelovalo več kot 30 držav iz vse Evrope z več kot 25.000 ozaveščevalnimi aktivnostmi. Pobuda vsako leto pozornost nameni drugi temi. Letos je poudarek na ozaveščanju ter izobraževanju o preprečevanju nastajanja odpadkov in njihovi ponovni uporabi. Evropski teden zmanjševanja odpadkov bo tokrat potekal od 16. do 24. novembra 2019, pridružuje se mu tudi družba Kostak. Več o aktivnostih, ki jih bomo izvajali, pa boste našli na naši spletni strani www.kostak.si.