Varovanje vodnih virov postaja vse bolj pomembno za zagotavljanje kakovostne pitne vode. Kmetijski zavod Slovenije z namenom, da kmetom približa možnosti trajnostne kmetijske pridelave, primerne za vodovarstvena območja, vabi na predavanje   

"Učinkovito čiščenje odpadnih voda in varovanje podzemnih voda",  v sredo, 4. 12. 2019, ob 10.30. Predavanje bo v sejni sobi A na Občini Krško, sodelovali pa bodo tudi predstavniki družbe Kostak.  

 

V okviru predavanja bodo predstavljene sledeče teme:

  • Kakovost pitne vode v občini Krško s poudarkom na Krškem polju, Špela Arh Marinčič, Kostak
  • Predstavitev projekta VARUJVODO in svetovalne pisarne, Aleš Levičar, Kostak
  • Omejitve pri kmetovanju na VVO, Mateja Strgulec, KGZS Zavod NM

Vljudno vabljeni.