V ponedeljek, 25. novembra, je bila podpisana pogodba za projekt sanacije in zapiranja odlagališča nenevarnih odpadkov "Trema-Gmanje" v občini Sveti Ivan Žabno v Republiki Hrvaški. Izveden bo s pomočjo Operativnega programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 in je sofinanciran z nepovratnimi  sredstvi iz Evropske unije.Dela bo izvajal konzorcij partnerjev:  Kostak, d. d., in Opera group d.o.o. iz Zagreba.

V torek, 26. novembra, pa pogodba za sanacijo in končno zaprtje odlagališča Jelenčiči V – IV faza v Pazinu. Skupna vrednost projekta, ki je v višini 85 % sofinanciran s sredstvi Kohezijskega sklada, je 1,5 mio EUR. Delno bo dela izvajal konzorcij partnerjev:  Kostak, d. d., in Opera group d.o.o. iz Zagreba. Vodja projekta v družbi Kostak Ivana Buble je ob podpisu pogodbe povedala, da je bilo vloženega veliko truda v ta projekt in da bo s strani konzorcija izvajalcev narejeno vse, da bodo dela izvedena kakovostno ter v roku. Letos je družba Kostak že izvedla sanacijo odlagališča Mala Promina na Hrvaškem, trenutno pa je v teku sanacija odlagališča v Zalogu v občini Straža.

Izvedba tovrstnih projektov prispeva k preprečevanju negativnih vplivov odlagališč na okolje in zdravje prebivalcev kot tudi k zaščiti podzemnih in površinskih voda ter varstvu naravnega okolja. Veseli nas, da lahko s svojim znanjem in storitvami pripomoremo k bolj zeleni prihodnosti teh območij.