Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

Temperature pod lediščem lahko poškodujejo vodovodne priključke, vodomere in hišno vodovodno omrežje. Pomembno je, da pravočasno poskrbite za ustrezno toplotno zaščito in občasen pretok vode. Kostak upravlja z javnim vodovodnim sistemom, zato ne more prevzemati odgovornosti za poškodbe vodomerov zaradi zmrzali, saj so ti v lasti uporabnikov. Stroške zamenjave v tovrstnih primerih je dolžan poravnati uporabnik sam.

Pet nasvetov, kako zaščititi vodomer in inštalacije pred zmrzaljo:

  1. Vodomerni jašek naj bo dovolj globok – najmanj 120 cm.
  2. Izolirajte pokrov in notranjost jaška. Pri dodatni zaščiti bodite pozorni, da je popisovalcu ali monterju vedno omogočen dostop do vodomera brez dodatnih posegov.
  3. Preprečite kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oziroma okrog inštalacij.
  4. Ob pojavu zmrzali zagotovite kroženje vode po inštalaciji (kubični meter vode stane manj kot popravilo vodovodne inštalacije).

Če pride do kakršnihkoli poškodb na vodomeru, nas obvestite na 07 48 225. Skladno z določili občinskega odloka sme poškodovani vodomer zamenjati le upravljalec javnega vodovoda.

Možnost plačila Kostakovih računov na blagajni na sedežu družbe

V upravni stavbi družbe Kostak, na lokaciji Leskovška cesta 2 a, lahko še vedno brez provizije plačujete Kostakove račune. V torek, 31. 12. 2019, bo zaradi skrajšanega delovnega časa bank možno plačilo računov do 11. ure.

Odvoz v prazničnih dneh

Zaradi prazničnih dni bo odvoz komunalnih odpadkov potekal po prilagojenem programu odvoza:

  • V sredo, 25. 12. 2019, na božični dan, odpadkov ne bomo odvažali. Prišlo bo do enodnevnega zamika. V četrtek, 26. 12. bomo pobirali sredin teren. V petek, 27. 12. 2019, bomo izvajali četrtkov in petkov odvoz.
  • V sredo, 1. 1. 2020, odpadkov ne bomo odvažali. Mešane komunalne odpadke bomo po urniku pobirali v četrtek in petek. Pri pobiranju bioloških odpadkov pa bo prišlo do enodnevnega zamika - pobirali jih bomo v četrtek in petek.