V sredo, 8. 1., je bil v Poreču podpisan dogovor o sanaciji in zapiranju odlagališča Košambra, in sicer druga faza. To je že tretji projekt sanacije odlagališča na Hrvaškem, pri katerem bo sodelovala družba Kostak.

Mesto Poreč je za ta projekt uspelo pridobiti 1,3 milijona EUR nepovratnih evropskih sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020, kar predstavlja 85 % vrednosti projekta. Ob podpisu pogodbe je župan mesta Poreč Loris Peršurić povedal, da je to eden večjih projektov na tem območju v letu 2020 in da ravnanje z odpadki predstavlja eden večjih izzivov tako za mesto Poreč kot za vsa evropska in svetovna mesta.

V sklopu zapiranja in sanacije odlagališča bodo izvedena gradbena dela na površini 1,8 ha, in sicer sprememba naklona odlagališča, nadvišanje krovnih površin, vgradnja plinskih sond, zaključni krovni sloj in izgradnja kanala za padavinske vode.

Dela bo izvajal konzorcij partnerjev, v katerem poleg družbe Kostak sodelujejo podjetja iz Zagreba: Opera Grup, PANGEO projekt in Hidroplan. Kot predstavnik konzorcija je predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha izpostavil pomembnost izvedbe tega projekta, saj bo zmanjšal vplive na okolje, plinske sonde pa bodo prispevale k večji požarni varnosti odlagališča.