V pisarni MKČN, ki deluje v okviru projekta VARUJVODO, je občanom na voljo brezplačno svetovanje o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda na območjih razpršene gradnje, kjer lokalna skupnost ni obvezana zgraditi javni kanalizacijski sistem.

V februarju bo v občini Krško (na sedežu družbe Kostak) pisarna delovala v naslednjih terminih:

- torek, 4. 2., od 7.00 do 10.30

- sreda, 12. 2., od 10.00 do 15.00

- ponedeljek, 25. 2., od 7.00 do 15.00

- vsak petek, od 7.00 do 15.00

 

V Kostanjevici na Krki (na Občini) pa bo svetovanje na voljo v ponedeljek, 25. 2., med  10.30 in 15.00.