Družba Kostak bo sodelovala pri projektu rekonstrukcije in izgradnje vodovodnega omrežja ter spremljajočih objektov na vodoooskrbnem območju Vrbovca na Hrvaškem. Pogodbo z direktorjem družbe Vodoopskrba i odvodnje Zagrebačke županije Tomislavom Mastenom so podpisali predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha, direktor podjetja Zagorje gradnje Marko Sekušak in direktor družbe Aquaterm Robert Pulez.

Pogodba v vrednosti približno 30,5 mio EUR (brez DDV) je podpisana v sklopu projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok“, ki obsega mesta Dugo Selo, Vrbovec, Ivanić-Grad in Sveti Ivan Zelinu ter občine Brckovljani, Rugvica, Gradec, Rakovec, Preseka, Dubrava, Farkaševac, Kloštar Ivanić, Križ in Bedenica.

Na območju Vrbovca bo izvedena rekonstrukcija 9 250 metrov in izgradnja 222 826 metrov vodovodnega omrežja, rekonstrukcija črpališča, izgradnja 5 novih črpališč in 5 vodovodnih stopov ter 4 624 hišnih priključkov.

Skupna investicijska vrednost celotnega projekta znaša nekaj manj kot 95 mio EUR (brez DDV) , pri čemer Kohezijski sklad financira približno 65 mio EUR, družba Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije pa bo prispevala nekaj manj kot 6 mio EUR. Iz državnega proračuna Republike Hrvaške bo prispevek znašal približno 12 mio EUR, Hrvatske vode pa bodo prav tako prispevale približno 12 mio EUR.

Na svečanem podpisu pogodbe je bil prisoten tudi župan mesta Vrbovec Denis Kralj in župani sosednjih občin.