Predstavnice družbe Kostak Nina Resnik, Špela Arh Marinčič in študentka Nina Kavčič, so danes obiskale Osnovno šolo Podbočje. Z učenci 3. razreda so se pogovarjali o vodnem krogu, pomenu vode za ljudi, o vodnem odtisu, načinu ravnanja z odpadno vodo in kaj vse ne sodi v kanalizacijo ter kako lahko vsi skupaj pripomoremo k varovanju pitne vode.

V nadaljevanju je Nina Resnik predstavila model vodonosnika Krško – Brežiškega polja. Otroci so si z velikim zanimanjem ogledali simulacijo kroženja vode v naravi, način črpanja vode iz vrtine ter posledice onesnaženja podtalnice, ki jih lahko povzroči tudi kmetijstvo ter nepravilno odvajanje odpadne vode v okolje. Učenci so sodelovali tudi pri terenskih meritvah (izmerili so temperaturo vode, motnost ter vsebnost prostega dezinfekcijskega sredstva) in vzeli vzorec za mikrobiološke preiskave.