V zimskem času na slovenskem podeželju potekajo tradicionalne koline. Včasih so porabili skoraj vse dele prašiča in ostankov ni bilo veliko, pa tudi za tiste so znali ustrezno poskrbeti. Danes pa se dogaja, da ostanke kolin odložijo kar na ekološki otok.  Tako so naši zaposleni v enoti ravnanja z odpadki že dvakrat na ekološkem otoku pri ribniku na Resi našli drobovino in druge ostanke kolin. Večkrat pa med biorazgradljivi in ostalimi odpadki najdejo tudi poginule živali. Ker ti ostanki ne sodijo med komunalne odpadke, so tovrstni prekrški kaznivi.

Za odlaganje ostankov kolin ter poginulih živali je treba kontaktirati Veterinarsko higiensko službo Novo mesto na 07 33 25 801, ki bo tovrstne odpadke prevzela na vašem domu, lahko pa jih tudi sami dostavite na Mirnopeško cesto 24, 8000 Novo mesto. Cena za kg teh odpadkov je 0,20 EUR/kg, doplačilo za prevzem odpadkov na domu je 10 EUR.   

 

 Ostanki kolin nikakor ne spadajo med biorazgradljive odpadke