Družba Kostak,  d. d., skrbi za končno rešitev (sežig – energetsko izkoriščanje) več kot 150.000 t odpadkov iz Slovenije letno. Na tedenskem nivoju je načrtovan odvoz več kot 100 kamionskih pošiljk (kamionov) odpadkov v Avstrijo, Slovaško, Madžarsko in BIH.

Zaradi zastojev na meji je pošiljanje odpadkov (goriv) ogroženo, kar pomeni, da je ogrožena tudi predelava odpadkov. S tem pa bo prihajalo do še večjega kopičenja odpadkov na slovenskih centrih za ravnanje z odpadki.  

Direktor Sektorja za ravnanje s surovinami, dr. Primož Gabrič: "Opazili smo, da naši prevozniki čakajo na prehod meje na Obrežju tudi več kot 30 ur (torej ne le 10 ali 12 ur kot poročajo mediji). Prevoznikom smo zato pričeli redno dostavljati tople obroke. Upamo in pričakujemo, da bodo državni organi čim prej poskrbeli za ustrezno funkcioniranje prehodov meje s Hrvaško. Pri tem opozarjamo, da je uvoz odpadkov iz Italije v Slovenijo nemoten, kar je težko razumljivo."