Po novem odvoz biorazgradljivih odpadkov vsakih 14 dni

 

Družba Kostak je z marcem po urniku pričela s tedenskim odvažanjem biorazgradljivih odpadkov, vendar bo zaradi spremenjenih razmer odvoz le-teh v prihodnje potekal vsakih 14 dni. Odvoza biorazgradljivih odpadkov tako v naslednjem tednu ne bo, z odvozom pričnemo zopet v tednu od 30. marca do 3. aprila in nato vsakih 14 dni. Uporabnike komunalnih storitev prosimo, da si spremembo zabeležijo v urniku in jo upoštevajo pri nameščanju posod za biorazgradljive odpadke. 

Večje količine biorazgradljivih odpadkov lahko odložite v vrečah poleg posod za zbiranje bioloških odpadkov aIi pa jih pripeljete v Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad.

Odpadke v Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad sprejemamo vsak delovnik od 9. do 17. ure, med vikendi je center zaprt.

Zaradi zaščite pred možnostjo okužbe s koronavirusom tako zaposlenih kot uporabnikov vas bodo pri odlaganju le pravilno usmerjali.

Odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev trenutno ne izvajamo. Odvoz embalaže in ostalih komunalnih odpadkov poteka po ustaljenem urniku.

Naše smetarske ekipe družbe bodo tudi v teh razmerah poskrbele za karseda nemoten odvoz vseh komunalnih odpadkov.

 

Odpadke v gospodinjstvih z bolniki, ki kažejo znake bolezni koronavirusa COVID-19 se lahko odvrže izključno v posodo za mešane komunalne odpadke

Ministrstvo za okolje in prostor svetuje osebam, ki imajo potrjeno okužbo oziroma so zaradi suma na okužbo s koronavirusom COVID-19 v domači oskrbi, da osebne odpadke (na primer uporabljene robčke in rokavice iz lateksa) ter odpadke od čiščenja prostorov (na primer krpe za enkratno uporabo) odložijo v plastično vrečo za odpadke in jo, ko je polna, tesno zavežejo. To vrečo naj nato namestijo v drugo plastično vrečo za odpadke in tudi to tesno zavežejo ter jo ločeno hranijo vsaj 72 ur, preden jo odložijo v zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke (preostanek odpadkov). Druge gospodinjske odpadke lahko odlagajo kot običajno. Po vsakem ravnanju z odpadki in/ali čiščenju si je treba temeljito umiti roke z milom ter vodo.

Vse omenjene spremembe veljajo do preklica.