Opravljanje komunalnih storitev v času epidemije

Družba Kostak tudi v času epidemije koronavirusa in s tem povezanih kriznih razmer opravlja ključne gospodarske javne službe, pomembne za zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev. Najpomembnejše dejavnosti v tem obdobju, kot so oskrba s pitno, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter ravnanje z odpadki, potekajo nemoteno. Glede na trenutne razmere je izvajanje storitev za uporabnike prilagojeno, zato prosimo, da nas kontaktirate le v nujnih primerih. V primeru vprašanj smo dosegljivi na navedenih kontaktih. Obvestila o izvajanju storitev redno objavljamo na spletni strani www.kostak.si. Ukrepi oziroma spremembe veljajo do preklica.

Prosimo vas, da upoštevate napotke in ukrepe, ki jih sprejemajo pristojne institucije in pazite nase ter na druge. Vsi skupaj moramo biti solidarni in odgovorni do vseh, ki skrbijo/mo za izvajanje nujnih storitev, saj je s tem omogočeno, da življenje v naši lokalni skupnosti poteka karseda nemoteno.

UKREPI GLEDE IZVAJANJA STORITEV ZA UPORABNIKE

Oskrba s pitno vodo

 • Izvajamo le interventne odprave okvar, kot je puščanje vode.
 • Začasno ne izvajamo menjav vodomerov.

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

 • Pri praznjenju greznic in malih čistilnih komunalnih naprav zagotavljamo le najnujnejše storitve.
 • Začasno ne prevzemamo blata iz greznic in MKČN po rednem programu.
 • Začasno se ne izvaja pregledov in prvih meritev za MKČN.

Ravnanje z odpadki

 • Odvoz biorazgradljivih odpadkov bo v času ukrepov potekal po zimskem urniku, in sicer vsakih 14 dni. Izvajali ga bomo v tednu od 30. 3. do 3. 4. 2020, naslednjega od 14. do 17. 4. 2020 ter od 27. 4. do 1. 5. 2020. Morebitne povečane količine bioloških odpadkov lahko v obdobju spremenjenega urnika odložite v vrečko zraven biološke posode oziroma jih v času uradnih ur dostavite na Center za ravnanje z odpadki. Po končanih ukrepih bomo biorazgradljive odpadke odvažali v skladu z veljavnim urnikom.
 • Za marec smo uporabnikom, ki so vključeni v odvoz biorazgradljivih odpadkov, zaradi enega odvoza manj, spremenili obračunsko količino. Nižji strošek bo zaračunan v času veljavnosti ukrepov.
 • V letu 2020 bomo izvedli dve akciji odvoza nevarnih odpadkov. Prvo po prenehanju ukrepov, drugo jeseni. O urniku odvoza vas bomo pravočasno obvestili.
 • Odvoza kosovnih odpadkov začasno ne izvajamo.
 • Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad je od ponedeljka do petka odprt od 9. do 17. ure. Ob sobotah, nedeljah in praznikih je zaprt.
 • Od vključno aprila naprej ne bomo zaračunavali stroškov ravnanja z odpadki za podjetnike in zavode, ki zaradi odredbe vlade ne poslujete. Obvestilo o vašem statusu nam posredujte do petka 24. 4. 2020. Storitve odvoza mešanih komunalnih odpadkov smo v mesecu marcu izvajali po urniku, zato so tudi zaračunane.

Pogrebna in pokopališka dejavnost

 • Naročila pogrebnih storitev, 24-urne dežurne službe za območje občine Krško in pokopov sprejemamo samo telefonsko in preko elektronske pošte, in sicer na drugi strani navedenih kontaktih. Za urejanje najemov grobnih prostorov nas lahko kontaktirate vsak delovnik.
 • Poslovilni objekt je možno uporabljati samo eno uro pred pričetkom pogrebne slovesnosti. V vežico je možno vstopati le posamično, in sicer samo z uporabo zaščitnih mask in rokavic. Pri tem je treba upoštevati varnostno razdaljo vsaj 1,5 m. Brez uporabe zaščitnih sredstev je vstop v poslovilni objekt prepovedan. Zaradi morebitnega prenosa virusa kropljenje pokojnika ni mogoče. Mrliško vežico redno razkužujemo.
 • Pogrebna slovesnost se izvaja zunaj in v najožjem družinskem krogu. Na slovesnosti je prisotno pogrebno moštvo z zastavonošo, vendar brez izvajanja spremljevalnih dogodkov (govor, pevci, trobenta idr.). Kljub ukrepom zagotavljamo pietetno izvajanje pogreba.

Obračun komunalnih storitev

 • V kolikor boste imeli povečano porabo pitne vode, vam svetujemo, da nam stanje vodomera sporočite na drugi strani navedene kontakte obračuna komunalnih storitev.
 • V času epidemije vam v primeru nepravočasnega plačila računa za komunalne storitve ne bomo obračunavali zamudnih obresti. Ravno tako ne bomo pošiljali opominov.
 • Blagajna na sedežu družbe ne obratuje, zato bomo vsem, ki nimate možnosti uporabe spletnega bančništva, omogočili plačevanje obveznosti z zamikom. Predvsem starejšim svetujemo, da v času epidemije ne obiskujejo bank in pošt.

 

Kontakti za nujne primere:

Oskrba s pitno vodo
T: 07 48 17 225,
izven rednega delovnega časa M: 051 686 301
Odpadne vode
T: 07 48 17 228,
izven rednega delovnega časa M: 051 686 302
Pogrebna služba
T: 07 48 17 304,
izven rednega delovnega časa M: 041 615 341,
E:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Odvoz odpadkov
T: 07 48 17 276, 07 48 17 278
Obračun komunalnih storitev
T: 07 48 17 221, 07 48 17 249,
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,
blagajna bo do nadaljnjega zaprta
Intervencije na občinskih javnih cestah
M: 041 671 484
Širokopasovno omrežje (nujna popravila)
M: 051 609 835
Splošne informacije
T: 07 48 17 200,
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,
Pomembne informacije bomo objavili na
www.kostak.si, FB Kostak

 

Letno poročilo o kakovosti pitne vode in ravnanju z odpadno vodo

Tudi letos smo pripravili Poročilo o kakovosti pitne vode na javnih vodovodih ter odvajanju in čiščenju odpadnih vod, ki je dostopno na spletni stani www.kostak.si. V njem lahko preberete več o javnih vodovodnih in kanalizacijskih sistemih, zaščiti vodnih virov, kakovosti pitne vode ter čiščenju odpadnih vod na čistilnih napravah. Veliko pozornosti namenjamo nadziranju kakovosti pitne vode. Voda iz pipe je zdravstveno ustrezna, zato priporočamo, da jo pijete in med drugim uporabljate za pogosto umivanje rok, saj je ravno higiena rok ključna pri preprečevanju širjenja koronavirusa.

Odvoz komunalnih odpadkov bo v prazničnih dneh potekal po prilagojenem urniku odvoz

 • V ponedeljek, 13. 4. 2020, na velikonočni ponedeljek, odpadkov ne bomo odvažali. Prišlo bo do enodnevnega zamika.
 • V ponedeljek, 27. 4. 2020, na dan upora proti okupatorju, bo odvoz potekal po urniku.
 • V petek, 1. 5. 2020, na praznik dela, odpadkov ne bomo odvažali. Prišlo bo do enodnevnega zamika.

VSE OBČANE POZIVAMO K ODGOVORNEMU RAVNANJU Z ODPADKI V ČASU EPIDEMIJE

Ne odlagajte kosovnih odpadkov na ekološke otoke
V teh dneh so se številni občani lotili pospravljanja in še bolj obremenili ekološke otoke, tudi s kosovnimi odpadki, ki tja nikakor ne sodijo. Kljub temu, da so številna komunalna podjetja po Sloveniji svoje zbirne centre za odpadke zaprla, ostaja Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad odprt, zato lahko vse odpadke iz gospodinjstev odložite tam.

Skrb za čistočo pri ravnanju z odpadki
Še posebej v tem času je treba skrbeti za čistočo pri ravnanju z odpadki. Priporočamo, da posode za odpadke v gospodinjstvu večkrat očistite z vodo in čistili. Naj ne bo odveč opozorilo, da si je treba po vsakem ravnanju z odpadki temeljito umiti roke.

Stranišče ni smetnjak
V kanalizacijskem omrežju se pojavljajo stvari, ki vanj ne sodijo. Vlažilni robčki, krpe za čiščenje in razkuževanje, palčke za ušesa, odpadna olja in podobno negativno vplivajo na delovanje sistema. Povzročajo mehanske poškodbe na črpalkah ter onemogočajo pretok odpadne vode in motijo obratovanje čistilnih naprav. Vse uporabnike javne kanalizacije zato pozivamo, da preudarno ravnajo z odpadki.

Priporočila za čiščenje in ravnanje z odpadki v domači oskrbi pri ljudeh s COVID-19 (ali sumom na COVID-19)
Ministrstvo za okolje in prostor svetuje osebam, ki imajo potrjeno okužbo oziroma so zaradi suma na okužbo s koronavirusom COVID-19 v domači oskrbi, da osebne odpadke (na primer uporabljene robčke in rokavice iz lateksa) ter odpadke od čiščenja prostorov (na primer krpe za enkratno uporabo) odložijo v plastično vrečo za odpadke in jo, ko je polna, tesno zavežejo. To vrečo naj nato namestijo v drugo plastično vrečo za odpadke in tudi to tesno zavežejo ter jo ločeno hranijo vsaj 72 ur, preden jo odložijo v zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke (preostanek odpadkov). Druge gospodinjske odpadke lahko odlagajo kot običajno. Omenjena priporočila so objavljena tudi na spletni strani NIJZ.