V številnih objektih, kot so šole, javni zavodi in druge organizacije, se je v času epidemije COVID-19 uporaba pitne vode zmanjšala ali povsem prekinila. Zaradi tega prihaja do zastajanja vode v interni vodovodni napeljavi, s tem pa se poveča tveganje za zdravstveno neustreznost pitne vode tudi v kasnejšem obdobju, ko se bodo razmere normalizirale. Z namenom, da bi se izognili težavam pri zagotavljanju skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode, ko se bo delo ponovno pričelo, lastnikom, upravnikom in odgovornim osebam objektov priporočamo, da do vzpostavitve običajnih razmer poskrbijo za osnovne preventivne ukrepe. Svetujemo, da poskrbite, da se voda v interni vodovodni napeljavi popolnoma izmenja vsaj enkrat na teden. To storite tako, da odprete vse pipe in počakate, da se temperatura vode stabilizira ter večkrat spustite vodo v WC kotličkih.  Vsekakor pa bo potrebno pred ponovnim pričetkom dejavnosti v teh objektih nameniti posebno pozornost izvedbi ustreznih ukrepov v interni vodovodni napeljavi, o čemer vas bomo ponovno obvestili.