Skladno s sprejetim Odlokom o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20) stranke opozarjamo na obvezno izpolnjevanje naslednjih ukrepov:

  • minimalno varnostno razdaljo do zaposlenih 2 m,
  • uporabo zaščitne maske,
  • uporabo zaščitnih rokavic