Življenje se s postopnim sproščanjem ukrepov počasi vrača na bolj ustaljene tirnice, a skrb za lastno zdravje in zdravje drugih ostaja na prvem mestu. Spremenjen način življenja zahteva previdnost in odgovorno ravnanje vseh, povezan pa je tudi z dodatnimi stroški za nujno zaščitno opremo, zato se je družba Kostak odločila, da z donacijo v višini 5.000 EUR Zdravstvenemu domu Krško podpre izvajanje zaščitnih ukrepov in s tem delo tistih, ki so v teh dneh najbolj izpostavljeni.

Kot je povedala Tatjana Fabjančič Pavlič, direktorica ZD Krško, bodo donirana sredstva uporabili za  nabavo aparature za dezinfekcijo prostorov  in reševalnih vozil. »V trenutnih razmerah donacije sredstev in materiala pripomorejo k zagotavljanju varnega dela zaposlenih in k varni obravnavi uporabnikov zdravstvenih storitev, za kar so družbi Kostak zelo hvaležni«, je še dodala.

Odgovornost in skrb do okolja, v katerem delujemo, je ena izmed temeljnih usmeritev družbe Kostak. Sponzorstva, donacije in dobrodelna dejanja predstavljajo pomemben del tega družbeno odgovornega ravnanja tudi v teh časih, ko je še posebej pomembno, da si prizadevamo za zdravje občanov in zdravo okolje za skupno dobro vseh v lokalni skupnosti.

Donacijo je direktorici ZD Krško Tatjani Fabjančič Pavlič  predala Sabina Žibert, vodja Službe za odnose z javnostmi