Obvestilo o izvajanju del za dejavnost oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod

Z majem bomo ponovno pričeli z:

 • menjavo vodomerov;
 • praznjenjem in prevzemom blata iz greznic in malih čistilnih komunalnih naprav (MKČN); program praznjenja je zaradi epidemije korona virusa spremenjen in objavljen na tej povezavi. O predvidenem terminu vas bomo predhodno obvestili, praviloma vsaj en teden pred izvedbo del;
 • pregledi MKČN;
 • svetovanjem v sklopu projekta VARUJVODO.

Obvestilo o izvajanju del za dejavnost ravnanja z odpadki

 • izvajali bomo odvoze kosovnih odpadkov (vsakemu gospodinjstvu pripadajo enkrat letno brezplačno);
 • odvoz bioloških odpadkov bomo izvajali po urniku odvoza, torej tedensko;
 • zunanji ekološki otok na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad bo ponovno odprt vsak delovnik, od 7. do 19. ure, ob sobotah od 7. do 15. ure; ob nedeljah in praznikih pa je zaprt;
 • uporabnikom zaradi razmer epidemije ne bomo zagotovili komposta.

Obračun storitev ravnanja z odpadki za april

 • uporabnikom, ki so vključeni v odvoz biorazgradljivih odpadkov smo spremenili obračunsko količino in tako znižali strošek;
 • vsem podjetnikom in zavodom, ki ste zaradi odredbe vlade posredovali obvestilo o statusu poslovanja smo prilagodili način zaračunavanja.

Za dodatne informacije spremljajte našo spletno stran www.kostak.si in FB profil oziroma nas pokličite.

Oskrba s pitno vodo - T: 07 48 17 225
Odpadne vode - T: 07 48 17 228
Odvoz odpadkov - T: 07 48 17 278
Obračun komunalnih storitev - T: 07 48 17 249
Blagajna bo v času ukrepov epidemije zaprta.


Pri izvajanju del bomo uporabljali osebno varovalno opremo ter upoštevali varnostno razdaljo. Uporabnike, ki boste morebiti prisotni pri izvedbi storitev ali boste pripeljali odpadke na zbirni center, prosimo, da spoštujete navodila in priporočila pristojnih institucij glede uporabe osebne varovalne opreme.


Povzetek priporočil lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja po daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19), NIJZ

V objektih z zmanjšano ali prekinjeno uporabo pitne vode lahko prihaja do zastajanja vode v internih vodovodnih napeljavah. Ustreznost takšne vode je lahko vprašljiva, zato priporočamo lastnikom, upravnikom in odgovornim osebam, ki skrbijo za objekte, redno preventivno spiranje internega vodovodnega omrežja.

Podrobne smernice za objekte, ki so v času epidemije korona virusa zaprti, najdete na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/priporocila-lastnikom-objektov-za-hisno-vodovodno-omrezje-hvo-po-daljsi-prekinitvi-uporabe-pitne.


Odvzemi vode iz javnih hidrantov povzročajo težave v vodovodnem omrežju

Hidranti na javnem vodovodu so namenjeni zagotavljanju požarne varnosti in izvajanju drugih nalog zaščite ter reševanja ob naravnih in drugih nesrečah in primerih, opredeljenih v občinskem Odloku o oskrbi s pitno vodo. Odvzem vode je dopusten le iz določenih hidrantov, v kolikor razmere na javnem vodovodnem omrežju to dopuščajo (da ne prihaja do motenj pri oskrbi s pitno vodo, kot so nihanje tlakov v sistemu, pomanjkanje vode, izpiranje usedlin ipd.).

Uporabnike pozivamo, da v primeru, ko opazijo kršitve odvzema vode, to prijavijo na Medobčinski inšpektorat:

 • občina Krško na 07 49 81 381 ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • občina Kostanjevica na Krki na 07 39 33 561 ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..