Informacije za dejavnost ravnanja z odpadki:

  • V juniju bomo začeli s pranjem posod za odpadke, zato lahko prihaja do zamika pri odvozu. Uporabnike prosimo za razumevanje.
  • V četrtek, 25. 6., na dan državnosti, bomo izvajali storitve odvoza komunalnih odpadkov po urniku odvoza.
  • Odvoz biorazgradljivih odpadkov in mešanih komunalnih odpadkov smo v maju izvajali po urniku, zato ni prilagoditve pri zaračunavanju.
  • Pripravili smo posebno prilogo o ločenem zbiranju odpadkov in akciji zbiranja nevarnih odpadkov, ki bo potekala 18.−20. junija 2020.

Polnjene bazenov le v večernem času oziroma ponoči

Vse uporabnike pitne vode iz javnih vodovodov pozivamo, da bazene polnijo v poznih večernih urah ali preko noči. V primeru odvzema vode nad 40 m3 je potrebno predhodno obvestilo na 07 48 17 225. Polnjenje je mogoče preko pipe. Odvzemi iz hidrantov niso dovoljeni in bodo sankcionirani.


Vodno dovoljenje za odvzem vode iz javnega vodovoda

V primeru rabe vode iz javnega vodovoda, ki ni namenjena oskrbi s pitno vodo ampak za tehnološke namene, (npr. za namakanje kmetijskega zemljišca) je potrebno pridobiti od Direkcije Republike Slovenije za vode vodno dovoljenje za rabo vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo. Več na: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcijaza-vode/storitve/


Ustrezna ureditev interne vodovodne inštalacije je obveznost uporabnika

Pri pripravi tople vode v gospodinjstvih lahko pride do višjih tlakov v internem omrežju, zato morate skladno s predpisi in navodili proizvajalca opreme pri izdelavi interne inštalacije v objektu in vgradnji bojlerja predvideti tehnično rešitev in vgraditi opremo, ki bo kompenzirala višje tlake (varnostni ventil, ekspanzijsko posodo in po potrebi tudi regulator tlaka).


Sprejemno pisarno in blagajno za stranke znova odpiramo 1. 6. 2020.


Obnovitev vlog za oprostitev plačila na področju odpadnih voda

  • Oprostitve pri izvedbi in zaračunavanju storitve prevzema in ravnanja z blatom so dovoljene samo v primeru, če lastnik oziroma uporabnik greznice ali MKCN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, izvajalcu javne službe predloži pisno vlogo in izjavo, da je uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.
  • Izvajalci kmetijske dejavnosti lahko podate vlogo za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za odpadne vode, nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti.

Vlogi sta dostopni na www.kostak.si (Informacije/Obrazci). Pošljete ju lahko na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali oddate na sedežu družbe Kostak, d. d. (Leskovška cesta 2 a). Obnavljati ju je potrebno na obdobje treh let. V nasprotnem primeru se prične z zaračunavanjem storitve.Prilog k položnici