Družba Kostak bo v sodelovanju s podjetjem Opera Group sanirala odlagališče Čret v občini Novi Marof v bližini Varaždina. V ponedeljek je predsednik uprave Miljenko Muha z županom občine Novi Marof Sinišo Jenkačem podpisal pogodbo v vrednosti 1,3 mio EUR. Projekt je v višini 85 % sofinanciran s strani Evropskega kohezijskega sklada, predviden rok za zaključek gradbenih del je 6 mesecev.

Predsednik uprave je ob podpisu pogodbe povedal, da je družba Kostak v sodelovanju s partnerskim podjetjem Opera Group izvedla že nekaj sanacij odlagališč in da bodo dela opravljena kakovostno.  Dodal je še, da upa, da nam bo služilo tudi vreme, da bi lahko dokončali vsa dela v roku.   

"Upam, da bomo dela naredili brez težav, da bomo dela dobro nadzirali in projekt izpeljali brez problemov," je ob podpisu pogodbe poudaril župan Novega Marofa Siniša Jenkač. Župan je ob tem dodal, da so se v zadnjih letih pri projektu sanacije odlagališča srečevali s številnimi težavami. "Po štirih letih smo težave uspeli prebroditi, prišli smo do faze podpisa pogodbe za sanacijo odlagališča in v naslednjih dveh do treh mesecih upam, da tudi do dokončnega zaprtja odlagališča."

To je že peta sanacija odlagališča na Hrvaškem pri kateri sodeluje družba Kostak. Sanirali smo odlagališča Mala Promina pri Kninu, Košambra pri Poreču, Jelinčići pri Pazinu in Trema - Gmanje v občini Sveti Ivan Žabno, v Sloveniji pa tudi odlagališči v Logatcu in v Zalogu v občini Straža.

 

 Foto: XM studio: Kristijan Remar