Družba Kostak je v sodelovanju z družbo P.G.P., d. o. o., iz Zagreba, uspela pridobiti projekt Izgradnje odvodnjavanja in vodooskrbe na območju Vrboske na otoku Hvaru, katerega vrednost znaša približno 13 milijonov eur. Včeraj je na Hvaru potekal podpis pogodbe, ki so se ga iz družbe Kostak udeležili predsednik uprave Miljenko Muha, vodja projektov na Hrvaškem Ivana Buble in direktor Sektorja komerciale Gregor Jaklič. Pogodbo je v imenu Hvarskega vodovoda podpisal direktor Ivan Grgičevič. Začetek gradbenih del je predviden v mesecu septembru 2020, zaključek pa leta 2023.

Pred kratkim je bila podpisana tudi pogodba za Aglomeracijo Kutina, v vrednosti več kot 4,2 mio EUR, kjer sodelujemo kot podizvajalci družbe EC Peterka, d. o. o.  

Družba Kostak uspešno širi svoje poslovanje na Hrvaškem. V sodelovanju s podjetjem Opera Group, d. o. o., zaključujemo že tretji projekt sanacije odlagališč nenevarnih odpadkov v letu 2020, saj smo se dokazali kot zanesljiv izvajalec in partner ter tako pridobili pomembne reference za nadaljnje delo. V teh dneh smo pričeli s projektoma sanacije odlagališč na območju občin Rovinj in Novi Marof v bližini Varaždina.

Poleg zgoraj navedenih projektov sodelujemo na Hrvaškem tudi pri projektu rekonstrukcije in izgradnje vodovodnega omrežja ter spremljajočih objektov na vodooskrbnem območju Vrbovca ter pri projektu odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Varaždinu.