Družba Kostak uspešno širi svoje poslovanje na Hrvaškem. V sodelovanju s podjetjem Opera Group, d. o. o., zaključujemo tretji projekt sanacije odlagališč nenevarnih odpadkov v letu 2020. V letošnjem letu smo izvajali dela na lokacijah Sveti Ivan - Žabno, Jelinčiči v občini Pazin in Košambra v občini Poreč, pred tem pa v letu 2019 tudi na odlagališču Mala Promina pri Kninu.. V teh dneh smo pričeli s projektoma sanacije odlagališč na območju občin Rovinj in Novi Marof v bližini Varaždina.

Odlagališče Košambra v občini Poreč

Pri projektih sanacije odlagališč smo se dokazali koz zanesljiv izvajalec in partner ter tako pridobili pomembne izkušnje in reference za nadaljnje delo.

Poleg navedenih projektov sodelujemo na Hrvaškem tudi pri projektu rekonstrukcije in izgradnje vodovodnega omrežja ter spremljajočih objektov na vodooskrbnem območju Vrbovca ter pri projektu odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Varaždinu. Podpisana je bila tudi pogodba za izgradnjo odvodnjavanja in vodooskrbe na območju Vrboske na otoku Hvaru, kjer bomo gradbena dela izvajali skupaj s partnerskim podjetjem ter pogodba za aglomeracijo Kutina, kjer bomo dela izvajali kot podizvajalci

Ivana Buble, vodja projektov na Hrvaškem, je ob tehničnem pregledu sanacije odlagališča Košambra v občini Poreč predstavila potek gradbenih de na tem odlagališču.  Video si lahko ogledate na tej povezavi.