V Krškem je postavljenih pet podzemnih zbiralnic za odpadke, ki omogočajo sodoben sistem zbiranja odpadkov in nadomeščajo običajne zabojnike. Uporabnikom je tako na voljo prijaznejše odlaganje ločeno zbranih odpadkov, vizualna podoba ekoloških otokov in s tem tudi okolice je prijetnejša. Investitor postavitve podzemnih zbiralnic, ki so v Posavju novost, je Občina Krško. 

Vse uporabnike prosimo, da odpadkov ne odlagate zraven podzemnic in da jih odložite v ustrezne zabojnike. Morebitne težave pri odlaganju nam sporočite na  07 48 17 276 ali 07 48 17 278. 

Večje količine odpadkov pripeljite v Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, enkrat letno pa lahko na zgornjih številkah naročite brezplačni odvoz kosovnih odpadkov. 

Nova podzemna zbiralnica pri ribniku na Resi

Podzemna zbiralnica pri OŠ Jurija Dalmatina Krško

Podzemna zbiralnica na parkirišču Občine Krško (pri igrišču Šajspoh)

Podzemna zbiralnica na Cesti. 4 julija 60

Podzemna zbiralnica na Zdolski cesti