Z akcijo "Okolju prijazna svečka za dober namen" smo  zbrali malo manj kot 1.000 EUR in jih namenili Društvu za boj proti raku Posavja in Obsotelja. Družba Kostak je kot podporo pri delu društva namenila še dodatnih 1.000 EUR. 

Družba Kostak je v sodelovanju z Zavodom Knof tudi v letošnjem letu pred prvim novembrom ponudila obiskovalcem pokopališč možnost uporabe odgovornih lesenih sveč namesto običajnih. Veseli nas, da je okolju prijazna lesena svečka našla svoj prostor pri naših občanih in da se je poslužuje vedno večje število uporabnikov. S tem skupaj prispevamo k zmanjševanju količine odpadnih nagrobnih sveč, hkrati pa naredimo nekaj dobrega tudi za druge. Letos smo zbrali 980,93 EUR, ki smo jih namenili Društvu za boj proti raku Posavja in Obsotelja.   

Samantha Zobec, vodja Pogrebno-pokopališke službe, je sredstva v spremstvu sodelavca Joškota Gorenca in predstavnika Zavoda Knof Ivana Žganca v četrtek, 19. novembra, predala predsednici društva dr. Alenki Krenčič Zagode in podpredsednici društva Vladimiri Tomšič.

Darja Modic, pomočnica direktorja Sektorja komunale, pa je v imenu družbe Kostak predstavnicama društva predala še dodatno donacijo v višini 1.000 EUR kot podporo pri izvajanju preventivnih programov. 

Društvo za boj proti raku Posavja in Obsotelja že več kot 30 let izobražuje člane in njihove svojce ter izvaja preventivne programe za boj proti raku. V času, ko je največ pozornosti tako v družbi kot zdravstvu namenjeno koronavirusu, je pomembno, da se ne pozabi tudi na druge težke bolezni. Zgodnje prepoznavanje in pravočasno zdravljenje rakavih bolezni je ključno oziroma kot pravi slogan društva: »Za naše skupno zdravje – ne umrimo zaradi sramu. Več znanja – manj raka.«

Vsem, ki ste s svojim prispevkom sodelovali v akciji Okolju prijazna svečka za dober namen, se zahvaljujemo. Zahvaljujemo se tudi partnerjem v projektu: Zavodu Knof, družbi HPG in Cvetličarni Kerin.