Občina Kostanjevica na Krki je v torek, 1. decembra, skupaj s podjetjem Kostak odprla zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov, ki se nahaja ob čistilni napravi. Tam bo mogoče odlagati gradbene, kosovne, lesne, kovinske, biorazgradljive in nevarne odpadke, papir in karton, steklo, embalažo ter mešane komunalne odpadke.

Zbirni center sta simbolično odprla župan Občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič in direktor Sektorja komunale Jože Leskovar.  

Kot je ob tem povedal župan Ladko Petretič je to za občino Kostanjevica na Krki velika pridobitev, saj še vedno opažajo, da ljudje odlagajo razne odpadke v gozdove, travnike in ob rekah. Poudaril je tudi, da veliko vlagajo v razvoj turizma in urejenost kraja, k čemur bo prispeval tudi ta center. 

Direktor Sektorja komunale je izpostavil, da v občini Kostanjevica na Krki letno zberemo od 1000 do 1200 ton odpadkov in da v družbi Kostak pričakujemo, da bomo na zbirnem centru zbrali do 120 ton odpadkov na leto. Do sedaj so morali kostanjeviški občani odpadke odvažati na Center za ravnanje z odpadki v Spodnjem Starem Gradu, zdaj pa jim bo ta možnost mnogo bližja. Zbirni center je namenjen le fizičnim osebam, za katere je odlaganje brezplačno, ne pa gospodarstvu oz. pravnim osebam.
 
 
Tako župan kot direktor Sektorja komunale sta pohvalila vestno ločevanje odpadkov občanov Kostanjevice na Krki, saj je ločeno zbranih že več kot 70 % odpadkov. Ureditev centra je financirala Občina Kostanjevica na Krki. 

Obratovalni čas centra 

- v ponedeljek in četrtek (november−februar): 12.00−17.00 (zimski čas)
- v ponedeljek in četrtek (marec−oktober): 12.00−19.00 (poletni čas)
- vsaka prva in tretja sobota v mesecu: 8.00−12.00
- nedelja in prazniki: zaprto


.