Zaradi spremembe lastništva zemljišča smo obstoječi ekološki otok na parkirišču ob Cesti prvih borcev v Brestanici (pri DS Smith) premaknili v Jetrno selo pri brestaniškem bazenu. V prihodnje nameravamo ob bazenu zgraditi tudi sodobno podzemno zbiralnico z večjo kapaciteto odlagalnega prostora in lepšim izgledom, ki bo nadomestila dosedanje velike zabojnike.

Zahvaljujemo se za razumevanje.