Prejšnji teden je družba Kostak skupaj s podjetjem CGP sanirala cesto Spodnji Stari Grad – Vrbina ter zagotovila vsem uporabnikom, še posebej krajanom iz KS Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna, boljšo in varnejšo vožnjo. Cestni odsek je bil zaradi slabega stanja vozišča ter dotrajanosti in poškodb potreben sanacije, zato smo v družbi Kostak prepričani, da bo tako urejena cesta prispevala k večji kakovosti in varnosti udeležencev v prometu.