Družba Kostak je prejela s strani Upravne enote Krško uporabno dovoljenje za investicijski projekt v Krškem, s katerim je zagotovljenih 29 oskrbovanih stanovanj v neposredni bližini Doma starejših občanov v Krškem.

Gre za projekt izgradnje oskrbovanih stanovanj v Krškem, ki je sofinanciran s strani Stanovanjskega sklada RS po Programu sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 in 2020. Stanovanja so namenjena bivanju oseb nad 65 let, ki jim bo po potrebi omogočena stalna nega oziroma skrb ter 24-urna intervencijska pomoč iz določene ustanove. Oskrbovana stanovanja so zasnovana skladno s potrebami uporabnikov, vsako stanovanje obsega kopalnico, shrambo, bivalni prostor s kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo ter spalnico. V kletni etaži se nahaja tudi skupni prostor s čajno kuhinjo ter v pritličju kolesarnica.

Družba Kostak bo Stanovanjskemu skladu RS prodala 15 stanovanjskih enot, ostalih 14 oskrbovanih stanovanj pa Občini Krško. Pričakuje se, da bodo stanovanja predana kupcem v mesecu dni. Občina Krško je že objavila razpis za najem stanovanj in bo imela znane najemnike do konca januarja.

V družbi Kostak smo zadovoljni, da smo uspeli v času epidemije in koronavirusa zgraditi pomembne stanovanjske enote, ki bodo omogočile predvsem starejši populaciji, ki je v tem času najbolj prizadeta, boljše bivalne razmere in rešile njihovo stanovanjsko in bivalno problematiko. Oskrbovana stanovanja omogočajo kakovostno bivanje v skupnosti in nudijo stanovalcem občutek varnosti, starejšim občanom pa dostojno življenje. V družbi Kostak verjamemo, da je to prispevek k večji kakovosti življenja v lokalni skupnosti in k doseganju ciljev stanovanjske politike v Krškem in Posavju.