Projekt izgradnje oskrbovanih stanovanj na Leskovški cesti v Krškem je zaključen. Objekt, v katerem je 29 stanovanjskih enot, velikosti med 40 in 70 kvadratnih metrov, je zgradila družba Kostak v sodelovanju z Občino Krško in Stanovanjskim skladom Republike Slovenije. Stanovanja so namenjena bivanju oseb nad 65 let, ki jim bo po potrebi omogočena stalna nega oziroma skrb ter 24-urna intervencijska pomoč. Vrednost investicije je 2,7 mio eur. Projekt je sofinanciran s strani Stanovanjskega sklada RS po Programu sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 in 2020. Stanovanjski sklad RS je odkupil 15 stanovanjskih enot, 14 stanovanj pa Občina Krško. Oskrbovana stanovanja so odprli predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha, župan občine Krško mag. Miran Stanko in direktor Stanovanjskega sklada RS mag. Črtomir Remec. Projekt je prispevek k večji kakovosti življenja starejših v lokalni skupnosti in doseganju ciljev stanovanjske politike v Krškem in Posavju.  

S projektom načrtovanja izgradnje oskrbovanih stanovanj v Krškem je družba Kostak pričela v letu 2019 z namenom, da se v lokalni skupnosti zagotovijo kakovostne bivalne enote za starejše občane. Gradbeno dovoljenje za objekt je bilo pridobljeno januarja 2020, v začetku marca 2020 so stekla prva gradbena dela. Kljub zahtevnim pogojem dela v času epidemije koronavirusa so bila končana v skladu s terminskim načrtom, tako da je bilo uporabno dovoljenje pridobljeno še v istem letu, konec decembra 2020. Oskrbovana stanovanja so zasnovana skladno s potrebami uporabnikov, vsako stanovanje ima kopalnico, shrambo, bivalni prostor s kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo ter spalnico. Dve stanovanjski enoti sta v celoti opremljeni za gibalno ovirani osebi. Vsa ostala stanovanja so načrtovana tako, da jih je možno naknadno opremiti za invalidne osebe, brez dodatnih gradbenih posegov (npr. zamenjava sanitarne opreme prilagojene invalidnim osebam, dodatna oprijemala, sedež v tuš kabini ipd.). V kletni etaži se nahaja tudi skupni prostor s čajno kuhinjo ter v pritličju kolesarnica. Stanovanjske enote bodo omogočile starejši populaciji, ki je v času epidemije najbolj prizadeta, boljše bivalne razmere in varno življenjsko okolje.

Kot so poudarili na Občini Krško, stanovanjska politika sledi tudi iskanju rešitev stanovanjskih potreb starejših občanov, zato so skupaj s Stanovanjskim skladom RS sodelovali pri projektu izgradnje novih oskrbovanih stanovanj v Krškem. Mesečne najemnine se gibljejo v razponu od 183,78 eur do 245,04 eur za enosobna ter 282,42 eur za dvosobno stanovanje. Na prednostno listo se je prijavilo 24 prosilcev, ki se bodo predvidoma vselili v aprilu, trenutno pa je na voljo še 5 stanovanj. 

Objekt so otvorili direktor Stanovanjskega sklada RS mag. Črtomir Remec, župan občine Krško mag. Miran Stanko in predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha.  

Gradnja oskrbovanih stanovanj v Občini Krško se je sofinancirala na osnovi Programa sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 do 2020 (Program). Delež sofinanciranja (soinvestiranje) SSRS znaša 1,34 mio EUR. V lasti SSRS bo 15 oskrbovanih stanovanj.

Arhitektka objekta Mateja Bogovič Zevnik iz hčerinske družbe Kostak GIP s predstavniki Stanovanjskega sklada RS, Občine Krško in družbe Kostak na ogledu stanovanj.

 

 Stanovanja so delno opremljena.

Za glasbeno točko je poskrbela priznana citrarka Anita Veršec, dogodek pa ubrano vodila Klavdija Mirt.