Voda je eden izmed pomembnejših virov planeta Zemlja oziroma lahko rečemo kar najpomembnejši. Večina ljudi jo ima v izobilju, peščica ljudi pa bi dala vse kar ima za le en liter vode. V Sloveniji se nam zdi samoumevno, da iz pipe priteče čista pitna voda. Ne zavedamo se, da nam lahko te naravne danosti nekoč zmanjka.

Svetovni dan voda je bil predlagan na Konferenci Združenih narodov o okolju leta 1992, obeležujemo pa ga od leta 1993. Namenjen je opozarjanju na omejenost in ogroženost naravnih vodnih virov. Različne organizacije Združenih narodov vsako leto na ta dan razglasijo temo, ki povzema najbolj aktualno problematiko v povezavi z vodami. Letošnja tema: KAJ TI POMENI VODA?

Vrednotenje vode so prikazali iz petih različnih vidikov:

 1. vrednotenje vodnih virov – naravni vodni viri in ekosistemi,
 2. vrednotenje vodne infrastrukture – skladiščenje, obdelava in oskrba,
 3. vrednotenje vodnih storitev – pitna voda, sanitarne in zdravstvene storitve,
 4. vrednotenje vode kot vira v proizvodnji in dejavnostih – prehrana in kmetijstvo, energetika in industrija, poslovanje in zaposlovanje,
 5. vrednotenje družbeno-kulturnih vidikov vode – rekreativni, kulturni in duhovni atributi.

Voda je vsemogočna, le ena kapljica lahko reši življenje, saj je vsakršno življenje na našem planetu odvisno od vode. S svojo mogočnostjo lahko premika gore in poslika svet s svojo lepoto. Ima tudi zelo pomembno vlogo pri normalnem delovanju našega telesa, saj predstavlja do 70 % telesne teže človeka. V telesu uravnava telesno temperaturo, oskrbuje celice s hranili in kisikom, odplavlja odpadne snovi in tudi varuje naše organe.

Ali veš?

 • Za osnovne fiziološke potrebe naj bi zadoščalo povprečno 2-3 l vode dnevno.
 • Vodo lahko v telo vnašamo v obliki tekočine, kot so voda, mleko in juha in tudi preko sadja in zelenjave.
 • Da podzemna voda v Sloveniji predstavlja največji vir pitne vode, kar 90 %?
 • Da povprečno gospodinjstvo v Sloveniji v enem dnevu porabi približno 150 l?
 • Da je kakovost pitne vode na določenem območju poleg kamninske sestave tal odvisna tudi od kmetijskih in industrijskih dejavnosti?
 • Da je na vodovodno omrežje v občini Krško priklopljenih 90 % vseh prebivalcev, v občini Kostanjevica na Krki pa kar 99 %?
 • Da je na kanalizacijsko omrežje v občini Krško priklopljenih 53 % vseh prebivalcev, v občini Kostanjevica na Krki pa kar 27 %?
 • Da imamo na območju občine Krško vgrajenih 7 komunalnih čistilnih naprav, s katerimi upravlja izvajalec javne službe in že 393 individualnih malih komunalnih čistilnih naprav za gospodinjstva?
 • Da imamo na območju občine Kostanjevica na Krki vgrajeno 1 komunalno čistilno napravo, s katero upravlja izvajalec javne službe in že 57 individualnih malih komunalnih čistilnih naprav za gospodinjstva?

Naravoslovni dan v četrtih razredih Osnovne šole Leskovec pri Krškem namenjen varovanju voda in okolja

Pred svetovnim dnevom voda smo obiskali četrte razrede OŠ Leskovec pri Krškem in skupaj izvedli naravoslovni dan na temo vode in varovanje okolja. Otrokom štirih oddelkov (treh iz matične šole in enemu iz podružnične šole v Velikem Podlogu) smo skozi štiri delavnice predstavili:

 • kako poteka oskrba s pitno vodo in kako zagotavljamo kakovost pitne vode,
 • kako ravnamo z odpadno vodo, kje se čisti in opisali proces čiščenja,
 • kako pravilno ločujemo odpadke in zakaj je to pomembno,
 • izvedli smo tudi delavnico sajenja semen zelišč v kompost in se pogovorili, kako lahko doma izdelamo kompostnik.

Poudarek je bil na praktičnih prikazih – tako so otroci sami ločevali odpadke, videli specialno komunalno vozilo za odvoz odpadkov, predstavili smo jim model vodonosnika Krško-Brežiškega polja, s katerim smo jim na razumljiv način predstavili način vnosa onesnaževal v podtalnico in vpliv na same vodne vire. Otroci iz Velikega Podloga so si ogledali tudi čistilno napravo v domačem kraju. Učencem smo predvsem želeli predstaviti, od kod prihaja pitna voda, ki jo pijejo v svojih domovih in kje se potem čisti odpadna voda. Pogovorili smo se tudi čemu vsako leto 22. marca praznujemo SVETOVNI DAN VODA in opozorili na ranljivost vodnih virov in pomen varovanja okolja ter vodnih virov. Otroke smo prosili, da izdelajo plakate, kaj jim pomeni pitna voda.