Naše poslanstvo je uporabnikom zagotoviti najboljšo komunalno storitev po sprejemljivih cenah in s svojim delovanjem dvigovati kakovost življenja vseh občanov, razvijati celovite in kakovostne rešitve ter naročnikom zagotoviti najboljše storitve na vseh področjih delovanja. Pri delu upoštevati načela trajnosti in si prizadevati za višjo okoljsko kulturo, družbeno sprejemljivost in odgovorno ravnanje za čisto ter zdravo okolje.

Svoje poslanstvo se trudimo izpolnjevati po najboljših močeh, vsekakor pa se zavedamo, da so še priložnosti za izboljšave. Mnenja uporabnikov o izvajanju storitev gospodarskih javnih služb nam bodo v pomoč, da svoje delo še izboljšamo, zato vas prosimo, da izpolnite kratko anketo na spodnji povezavi. 

ANKETA O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV STORITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.